معجزه اعجاز طاها

ܓܨ"در اغوش نور"ܓܨ

 

معجزات علمی وحیرت اور قران کریم

 

نوع مطلب :معجزه واعجاز در قران ،

نوشته شده توسط:ایمان رعدی

میزان آب و خشکی زمین

واژه «بَـحْـر» به معنی دریا ۴۱ بار در قـرآن بکار رفـته و واژه «بَـرّ» به معنی خشکی ۱۲ بار. «۱۲» بـار ۲۹ درصـد «۴۱» بار است. خشکی سـطح زمـیـن نیز ۲۹ درصد است و ۷۱ درصد بـقـیه آن آب است.

اینها فقط تنی چند از اعجاز های علمی قرآن بود، که من از ذکر همه ی آنها منصرف شدم.

با توجه به چنین اعجاز های علمی، هیچ عقل سلیمی نمی تواند باور کند که این کتاب توسط یک امی (درس نخوانده) نوشته شده است و فقط خدا می تواند چنین آیاتی را نازل کند

وجود ۱۱ سیاره

قالَ یُوسِفُ لابیهِ یا اَبَتِ إنّی رَایتُ أحَدَ عَشَرَ کُوکَباً وَ الشَّمسِ وَ القَمَرَ رَأیتهُم لی ساجدینَ

« یوسف به پدر خود گفت: پدرم! من یازده سیاره دیدم و خورشید و مـاه را دیدم که برای من سجده می کرده اند».

یوسف ۴

نکـتـه آیـه:

  1. یوسف ۱۱ سیاره دیده است:

“خورشید” و “ماه” که یوسف در خواب دیده پدر و مادر وی (کـه مادر وی در واقع خالـه وی بوده) می باشد. و ۱۱ سیاره ۱۱ برادر وی می باشد، ولی دیدن ۱۱ سیاره الـزاماً به این معنی است کـه یازده سیاره برای دیده شدن می بایست وجود داشـته باشد.

در زمانی که یوسف این خواب را دیـده (یعـنی ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح)، تا زمان محمد و همینطور تا پیش از اختراع تلسکوپ، انسان فـقـط سیاراتی را که بچشم می دید می شناخت. یعنی عـطارد، زهره، مریخ و مشتری.

هـفتمین سیاره (اورانوس) در سال ۱۷۸۱ کشف شد ــــ نپتون (هشتمین سیاره) در سال ۱۸۴۶ ـــ و پلوتون (نهمین سیاره) در سال ۱۹۳۰٫ مجموع سیارات منظومه شمسی که فعلاً انسان آنها را می شناسد ۹ تا است.

در سال ۱۹۹۲ انـسـان یـک سـیاره یخی کوچکی را در خارج از حومه پلوتون کشف کرد. و از آن پس ۱۵ سیاره کوچک دیگر را در همان نواحی پیدا کرده، ولی فعلاً مشغـول بررسی آنهاست که آیا سیاره هستند یا سیارک و یا چیز دیگری.

در سال ۲۰۰۳ سیاره دیگری کشف شد که بعدها بعنوان دهمین سیاره شناخته شد. جرم آن حداقل به اندازه پلوتون است و فاصله آن از خورشید بیش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشید است.


خورشید

وَ الشَّمْس وَ ضُحَاهَا – وَ الْقَّمَرِ إذا تَلَاها – وَ النَّهَارِ إذا جَلاهَا – وَ اللیْل إذا یَغْشَاهَا

شمس ۱-۴

« سوگند به خورشید و پرتو آن ــ و به ماه وقتیکه آنرا بازتاب می دهد ــ و به روز وقتیکه آنرا متجلی می کند ــ و به شب وقتیکه آنرا می پوشاند»

نکته آیات:

روز پرتو خورشید را متجلی می کند و شب آنرا می پوشاند:

تصویری که می بینیم تصویر کره زمین است که از فضا گرفته شده است. چنانکه می بینیم فضا در اصل سیاه و تاریک است، هر چند نور و پرتو خورشید در فضا وجود دارد اما متجلی نیست، ولی آن بخشی از زمین که روبروی خورشید قرار دارد و روز نامیده می شود آن را متجلی می کند. که ارتفاع آن حدوداً ۱۰۰ کیلومتر از جـو است. و با چرخش زمین و رفتن روز بجای شب، شب آن بخش متجلی پرتو خورشید را می پوشاند.

قران کریم معجزه
اعجاز های علمی شگفت قران کریم

 

نوع مطلب :معجزه واعجاز در قران ،

نوشته شده توسط:ایمان رعدی

نور خورشید نور اصلی و نور ماه نور بازتابی است

هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمسَ ضِیاءً وَ القَمَرَ نُوراً

یونس ۵

«اوست که خورشید را نور اصلی و ماه را نور بازتابی قرار داد».

«ضیاء و ضوء» درخشش و تابشی است که از خود شئ ساطع می شود، مانند تابش و درخشش چراغ و شمع. و «نور» روشـنـائی و تابـشی است که از خـود شئ ساطع نمی شود بلکه بازتاب تابش ضیاء است. و اینکه آیه می گوید: خـورشـیـد «ضیاء» است و ماه «نور»، به این معنی است که تابش خورشید از خود آن است ولی تابـش ماه از خـود آن نیست بـلـکه بازتاب تابش خورشید است. (این موضوع در سوره نوح و به نقـل از حضرت نوح آمـده. یعـنی وی چند هـزار سال پـیش از میلاد حضرت مسیح به مـردم گـفـتـه بـوده که: تـابـش خـورشید از خود آن و تابش ماه بازتاب تابش خورشید است. ولی مردم طـبـق معـمـول بوی می خندیده اند).

                                                                                       


خشکی ها از هم دور شده

وَ الارضَ مَدَدناها

حجر ۱۹

«و خشکی ها را دور بردیم».

خشکیهای زمین پس از شقه شقه شدن رفته رفته از هم دور شده اند. در ابـتـدا انـسـان مـتـوجه انطباق خشکیها به هم شد و پس از بررسی آن نتایج زیر بدست آمد:

سـنگـهای نواحی غربی اروپا و آفریقا با سنگهای نواحی شرقی آمریکا هم عمر و هم نوع بودند. و نـتـیجه این می شود که این دو نقـطه زمانی پیش هم بوده اند.

مواد و عـناصری که در حفاری در نقطه ای در غرب قاره آفریقا پیدا و بررسی شـد، با مواد و عناصری که در نـقطه معادل آن در شرق قاره آمـریکا پیدا شد یکسان بود. و نتیجه این می شود که این دو نـقـطـه زمـانی در یک جـا و کـنار هم بوده اند.
با تصویر بـرداری نمـودن از اعـماق اقـیـانـوس اطـلـس یک خط سراسری در وسط اقیانوس کشف شـد که مـواد مـذاب درون زمین را بیرون میریزد و اقیانوس را به دو قسمت تقسیم میکند و طرفـین خود را از هم دور می کند.

از زمین کم می شود

اَوَلم یَرّوا أنًّا نأتِىَ الارضَ نَنقُصُها من أطرافِها

رعد ۴۱

«آیا نمی بینند ما رفته رفته از زمین از اطراف آن کم می کنیم»؟

نکـتـه آیـه:

از زمین از اطراف آن رفته رفته کم می شود:

زمین در واقع چنان که قــرآن مـطـرح کرده پـیـوسـتـه در حال کم و کاسته شدن است. پیوسته گاز و گرما و انرژی از جو زمین خارج می شود و به فضا می رود، و رفته رفته از حجم و انـدازه آن کاسته میشـود. طوریکه تخـمین زده می شود، زمین در آغاز پیدایش خود حجمی تقـریباً ۲۰۰۰ بار بزرگ تر از حجم کنونی خود داشته است.

از آنجا که از خورشید پیوسته کم میشود از زمین نیز پیوسته کم می شود تا تعادل میان جاذبه و دافعه میان خورشید و زمین ثابت بماند. در زمان پیامبر کسانی بوده اند که می گفته اند: جهان از ازل هـمینطور بوده و همینطور نیز خواهد ماند، و آغاز و خالـقی ندارد. آیه کم و کاسته شدن از زمین را برای آنها دلـیـل می آورد که “از ازل اینطور نبوده و اینطور نیز نخواهد ماند”. به این معنی کـه: “در صـورت از ازل بودن همه چیز، از آنجا که از زمین رفـته رفته کم و کاسته می شود، منطقـاً زمین نمی بایست و نمی تواند از ازل بوده باشد ولی هنوز تمام نشده باشد”.

منبع:معجزه اعجاز طاها(ال طاها)

اعجاز زمینقران داروی بزرگترین دردها

 

نوع مطلب :درمان با قران ،

نوشته شده توسط:ایمان رعدی

حضرت على علیه‏السلام بزرگ‏ترین درد جامعه بشرى را كفر و نفاق و گمراهى مى‏داند. این امراض روحى هستند كه جامعه را به انواع مشكلات و گرفتارى‏ها دچار مى‏كنند و درمان آنها را نیز باید از قرآن سراغ گرفت:

فان فیه شفاء من اكبر الداء و هو الكفر و النفاق و الغى و الضلال؛ بزرگ‏ترین درد عبارت است از كفر و نفاق و ضلالت و گمراهى و درمان عبارت است از ایمان به قرآن و تبعیت از آن.

البته باید توجه داشت كه مفهوم این سخن كه((درمان دردهاى خود را از قرآن بخواهید؛ زیرا قرآن درمان همه دردها و مشكلات است)) این نیست كه قرآن، همانند نسخه پزشك، امراض جسمى شما را توضیح داده است و براى بهبودى هر كدام دارویى پیشنهاد و توصیه مى‏كند یا در باب مشكلات اقتصادى و نظامى و در زمینه‏هاى صنعت و تكنولوژى مى‏باید فرمول‏هاى حل مسائل را از قرآن فرا گرفت. هرگز كسى كه كمترین اطلاعى از معارف دینى داشته باشد این سخن حضرت را بدین معنا تفسیر نمى‏كند؛ زیرا بیمارى‏هاى جسمى و حل سایر مشكلات، وسایل و راه‏هاى طبیعى خود را مى‏طلبد.قرآن كریم براى حل این مشكلات، چنان كه قبلا گفته شد، خطوط كلى را بیان مى‏كند و مردم موظفند با سرمشق قرار دادن خطوط كلى قرآن و استفاده از عقل و توانایى‏هاى خدادادى و استفاده از تجارب علوم بشرى مشكلات خویش را حل كنند و امراض خود را درمان نمایند.
در این جا توجه خوانندگان عزیز را به دو نكته جلب مى‏كنیم:
نكته اول این كه اسباب و علل طبیعى و مادى هر چند معلول‏ها و مسبب‏هاى خود را در پى دارند؛ لكن توجه به این نكته نیز ضرورى است كه علت العلل همه پدیده‏ها خداى تبارك و تعالى است. اوست كه نظام عالم را بر اساس رابطه علت و معلولى خلق كرده است و اوست كه پیوسته به اسباب و علل سببیت و علیت اعطا مى‏كند و این اراده تكوینى اوست كه تا نباشد هیچ فاعلى در فعل خود استقلال در تاثیر ندارد. بنابراین براى درمان همه دردها و رفع گرفتارى‏ها و مشكلات باید اصالتا به خداى متعال توجه كنیم و چشم امید به سوى او داشته باشیم. هر چند در حل مشكلات و بهبود از بیمارى‏ها به اسباب و علل طبیعى متوسل مى‏شویم، لكن به مقتضاى توحید افعالى باید شفا و حل مشكلات را در اصل از او دانست و انتظار داشت.
نكته دوم این كه راه رسیدن به حل مشكلات و درمان بیمارى‏ها، را نباید منحصر به اسباب و علل عادى و طبیعى دانست؛ یعنى چنان نیست كه با نبود اسباب و علل عادى و طبیعى یا عدم كارآیى آنها در حل مشكلات، امكان رفع مشكل یا حصول بهبودى و شفاى امراض یا برآورده شدن هر خواسته مشروع و بحق انسان، منتفى باشد. خداى متعال با خلقت نظام على و معلولى، خود را از ایجاد كردن پدیده، به طریق غیر طبیعى عاجز نكرده است؛ بلكه سنت خداوند بر این قرار گرفته است كه در مرحله اول، امور از مجراى عادى انجام گیرند. ولى راه انجام امور منحصر به مجراى طبیعى نیست؛ بلكه در شرایط خاصى خداوند امورى را از غیر مجراى طبیعى خود ایجاد مى‏كند كه مى‏توان گفت این نیز سنت الهى است. شفا و بهبودى مرض، ممكن است از راه طبیعى و معالجه‏هاى پزشكى صورت گیرد و ممكن است تحت شرایط خاصى توسط علل غیر مادى مثل دعاى ائمه معصومین یا دعاى دیگر اولیاى خدا حاصل شود. چنان كه ممكن است جنگجویان جبهه توحید، كه از نظر تجهیزات مادى و شرایط طبیعى در مقابل دشمن محكوم به شكست هستند، با امداد غیبى و اسباب غیر طبیعى پیروز گردند كه این مطلب نیز از اسباب و
درمان با قران

 به ادامه مطلب بروید!

ادامه مطلب

خواص دعا ها وادعیه

 

نوع مطلب :ادعیه و دعاها ،

نوشته شده توسط:ایمان رعدی

دعایى بزرگ جهت سعادت دنیا و آخرت و وسعت رزق

در احادیث متعدد آمده كه هر كس این دعا را هفت بار بعد از هر نماز بخواند سعادت دنیا و آخرت و همچنین وسعت رزق و اداء دیون و قرصى كارها نافع است .

بسم اللّه الرحمن الرحیم
بسم اللّه ماشاء اللّه لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذى لا یَمُوتُ وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَریكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبیرا

این دعا را براى بیمار بخوانید ان شاء اللّه شفا یابد
در زبده الدعوات روایت كرده است كه رسول خدا صلى اللّه علیه و آله به خانه حضرت فاطمه سلام اللّه علیه آمد. امام حسن را بیمار یافت و این منظره بر آن حضرت خیلى گران آمد. جبرئیل نازل شد و گفت : یا محمد تعلیم كنم تو را دعایى كه با آن فرزندت از ناخوشى خلاص گردد چون بخواند.

اللهم لا اله الا انت العلى العظیم ذو السلطان القدیم و المن العظیم و الوجه الكریم لا اله الا انت العلى العظیم ولى الكلمات التامات و الدعوات المستجابات خل ما اصبح (بفلان )
دعا به جهت شفا یافتن مریض

بسم اللّه الرحمن الرحیم
یا منزل الشفا و یذهب الداء صل على محمد و آله و انزل على وجعى الشفاء


دعا به جهت رفع چشم درد
به كرات تجربه شده است كه این كلمات را نوشته و بر چشم درد ببندد بزودى خوب خواهد شد و شفا یابد.

یا بصیرا بلا حدقه احفظ حدقتى بحق حدقتى على بن ابیطالب اعیذ نور بصرى بنور اللّه الذى لا یطفا

بقیه دعا ها در ادمه مطلب

ادامه مطلب

شفا بخشی قران کریم

 

نوع مطلب :درمان با قران ،

نوشته شده توسط:ایمان رعدی

شفا بخشی قران کریم

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا
و با این قرآن چیزی را كه برای مؤمنان شفا و رحمت است ، نازل می كنیم ، ولی كافران را جز زیان نیفزاید(سوره اسرا ایه:82)
در ایات متعددی از قران با عنوان«شفا»یاد شده.ان سان که گاه قران شفا دهنده دل ها معرفی شده است:«قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور و هدی  و رحمة للمؤمنین:ای مردم ، برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد و شفایی برای ، آن بیماریی كه در دل دارید و راهنمایی و رحمتی برای مؤمنان است.(یونس ایه:57)
این در حالی است که قران در کنار شفا،مایه هدایت نیز دانسته شده:قل هو للذین آمنوا هدی  و شفاء:بگو : این كتاب برای آنها كه ایمان آورده اند هدایت و شفاست(سوره فصلت:44) واژه«شفا»در لغت به معنای نقطه اخر چیزی است که مشرف به نابودی یا نجات باشد،از این رو شفا یافتن بیمار به معنای عافیت یافتن ونجات از بیماری است.برهمین پایه،مقصود از«شفای قران»نجات از انحطاط و سقوط مادی یا معنوی است که به وسیله هدایت انجام می پذیرد.شفا در اصطلاح در مقابل بیماری ها،عیب ها و نقص ها به کار میرود. بنابراین نخستین کاری که قران برای انسان انجام می دهد،پاکسازی درون او از انواع بیماری های فکری،اخلاقی و اجتماعی است. سپس رحمت الهی شامل حالش می شود و فضایل انسانی واخلاقی الهی در مورد وجود او جوانه میزند. اری در سوره ی یونس ایه:57 شفا به معنای«پاکسازی»و رحمت به«بازسازی»انسان اشاره دارد.
شفا  در قران


معجزه زنبور عسل در قران

 

نوع مطلب :معجزه واعجاز در قران ،

نوشته شده توسط:ایمان رعدی

 زنبور عسل در قران کریم
مقدمه

عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پر ارزش است که از قرنها پیش به عنوان عالیترین و مقوی ترین غذاها شناخته شده و همچنین به واسطه ویژگی های شفابخش خود به عنوان دارو در دمان اکثر بیماریها در بین تمام ملل کاربرد داشته است .
ماده اصلی آن شهد گلها و گیاهان مطر و شفابخش است که توسط زنبور داران عسل پس از مکیدن ، تغلیظ و تغییر شکل دادن ساخته شده و به عنوان یک غذای خوشمزه و کامل در دسترس انسان قرار می گیرد .
عسل یکی از هدیه های ارزنده و پرارزش طبیعت می باشد که در قرآن کریم از آن به عنوان فیه شفا للناس ( شفای مردم در آن است ) یاد می کند و پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه معصومین علیه‌السلام نیز در زمان حیات خویش بنا به روایات و احادیث متعدد ازآن استفاده می نمودند و خواص شفا بخش آن را در درمان انواع بیماریها یاد آور شده اند . اگر چه در زمان آنها علمی به نام تغذیه وجود نداشته ولی با بینایی کامل خواص غذاها و داروها از جمله عسل را بیان نموده و مردم را ذر این زمینه آگاه کرده اند . سخنان آنها در رابطه با تحقیقات امروزی نشان می دهد که تطابق کامل بین آنها موجود بوده و تضادی بین آنها نیست . روی همین اصل است که عقیده داریم پیشوایان مذهبی ما عالم به همه علوم وآگاه از تمام فنون و رموز بوده اند .
آنچه که مسلم است اهمیت عسل در طب قدیم به مراتب بیشتر از حال حاضر بوده است .
ابو علی سینا فیلسوف و بزرگترین شخصیت پزشکی ایرانی ، یکهزار سال پیش در کتاب قانون پزشکی خود نسخه های زیادی بر پایه عسل و موم تجویز می کرده و هم چنین بقراط حکیم پدر پزشکی و بنیانگذار طب یونانی حدود 2500 سال پیش در مورد اهمیت عسل چنین فرموده است : هر داروئی نیز از مواد غذایی درست می شود ، و متقابلا هر غذایی نیز جانشین دارو می گردد . عسل به این هر دو شرط جوابگوست . او به مقدار زیادی از عسل استفاده می کرده و در درمان اکثر بیماری ها از جمله زخم ها عسل تجویز می نموده است .
در اکثر کشورهای جهان از جمله شوروی سابق که بزرگترین کشور تولید کننده عسل در دنیاست ، تاکنون تحقیقات زیادی روی فرآورده های زنبور عسل از جمله عسل ژله رویال ، گرده ، موم ، بره موم و زهر زنبور عسل صورت گرفته و خواص پزشکی آنان بوسیله پژوهشهای علمی و نتایج بالینی مورد تایید بسیاری از محققین و پژوهشگران قرار گرفته است .
ولی متاسفانه در کشور ما که عسل تولیدی آن منحصر به فرد و در نوع خود بی نظیر است نه تنها به جنبه دارویی آن توجه نشده است بلکه از نظر مصرف غذایی هم مورد کم لطفی قرار گرفته است و این نعمت خدادادی و هدیه آسمانی که به راحتی می توان آن را تولید و در اختیار همگان قرار داد هنوز ارزش واقعی خود را بین سایر مواد غذایی بدست نیاورده و موجب عدم توجه بیشتر مردم به آن گردیده است
به طوریکه هنوز هم مربا ها و قندهای مصنوعی را به این غذای بهشتی و اکسیر حیات که از هر نظر برتری ممتاز و چشمگیری نسبت به همه مواد غذایی و خوراکی داشته و دارد رجحان می دهد که علل اصلی آن عدم شناخت از مزایا و ارزش های واقعی عسل می باشد .
اگر ما به عنوان یک درس علمی و طبی به شناخت انواع عسل و میزان قابلیت ها و مواد موجود در آن بپردازیم ، تولید عسل را در سطح کشور پرورش دهیم ، با عسل تقلبی مبارزه کنیم و موارد منع مصرف آن را پیدا نماییم ، آیا به طب ساده ، به اقتصاد کشور و به تعمیق تعالیم اسلامی کمک نکرده ایم ؟
خوشبختانه تحقیق در این مورد هم جالب و هم کم هزینه است . نیازی هم به کمک های خارجی نداشته و یا کمتر دارد . امید است متخصصین امور پزشکی ، داروسازان و محققین کشورمان هم در کنار کاوشها و تحقیقات خود خواص طبی عسل را مد نظر قرار داده تا عسل بتواند جایگاه واقعی خود را در بین سایر محصولات غذایی پیدا کند .
زنبور عسل در قرآن

کلمه نحل به معنی زنبور عسل در آیات 68, 69 سوره نحل در جز 14 قرآن کریم

آمده است...........
بروی ادامه مطلب بروید"""""""""
زنبور عسل در قران


ادامه مطلب

  • تعداد کل صفحات:6 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  


معجزات علمی وحیرت اور قران کریم دوشنبه 3 اسفند 1388
اعجاز های علمی شگفت قران کریم دوشنبه 26 بهمن 1388
قران داروی بزرگترین دردها سه شنبه 20 بهمن 1388
خواص دعا ها وادعیه دوشنبه 19 بهمن 1388
شفا بخشی قران کریم دوشنبه 19 بهمن 1388
معجزه زنبور عسل در قران یکشنبه 18 بهمن 1388
اسماءالحسنی وادعیه و دعا یکشنبه 18 بهمن 1388
خدا چگونه بوجود امد؟؟! شنبه 17 بهمن 1388
معجزه واعجاز قران در مورد حرکت زمین پنجشنبه 15 بهمن 1388
دانلود اذان های معرف جهان پنجشنبه 15 بهمن 1388
فلسفه ی غروب وطلوع خورشید سه شنبه 13 بهمن 1388
معجزه کامل خورشید در قران یکشنبه 11 بهمن 1388
زندگی پس از مرگ اری یانه؟ یکشنبه 11 بهمن 1388
ابلیس که بود؟! یکشنبه 11 بهمن 1388
اعجاز وشگفتی قران ازنوع اتم شنبه 10 بهمن 1388
دفاع از حقوق زنان در اسلام پنجشنبه 8 بهمن 1388
شگفتی دیگر در قران پنجشنبه 8 بهمن 1388
دانلود تم مذهبی موبایل چهارشنبه 7 بهمن 1388
موجودات فضایی در قران کریم چهارشنبه 7 بهمن 1388
دانلود عکسهای مذهبی سه شنبه 6 بهمن 1388
شراب وخطرهای ان سه شنبه 6 بهمن 1388
معجزه خلقت در قران دوشنبه 5 بهمن 1388
تفسیر قران و لغزش دانشمند اسلام یکشنبه 4 بهمن 1388
نگاهی به زندگانی مسیح(ع) شنبه 3 بهمن 1388
خواص سوره وایات خداوند پنجشنبه 1 بهمن 1388
معجزات قران چهارشنبه 30 دی 1388
اعجاز سرنوشت جهان وزمین شنبه 26 دی 1388
شفای سردرد قیصر روم جمعه 25 دی 1388
دلایل اعجاز قران کریم پنجشنبه 24 دی 1388
تاریخچه شیطان پرستی چهارشنبه 23 دی 1388
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic